รับซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาตู้ดูดควัน หรือ ตู้ดูดไอกรด-ไอสารเคมี (Fumehood Repair)

 • บริการ ตรวจเช็ค และ แก้ไขปัญหา ความเร็วลมน้อย หรือต่ำกว่ามาตรฐาน (Velocity)
 • บริการติดตั้ง และเปลี่ยน ระบบท่อดูดควัน (Exhaust piping)  และ อุปกรณ์ประกอบของตู้ดูดไอสารเคมี  (Exhaust Blower)
 • แก้ไขปัญหาตู้ดูดควัน มีสียงดังผิดปกติ
 • แก้ไขปัญหาแสงสว่างไม่ได้มาตรฐาน (400 lux)
 • แก้ไขปัญหาท่อดูดควัน รั่ว หรือ ท่อแตก
 • เปลี่ยนเป็นระบบประหยัดพลังงาน(จาก CAV เป็น VAV)
 • ซ่อมมอเตอร์  (Motor) ตู้ดูดควัน
 • ซ่อมแผงควบคุมการทำงาน ตู้ดูดควัน
 • ซ่อม ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส ตู้ดูดไอสารเคมี
 • ซ่อมและเปลี่ยน Wet Scrubber 
 • เปลี่ยน Filter ของ Dry Scrubber
 • ทาสี ตู้ดูดควัน

Tel :  662 968-7510-11
Mobile 0971878499 , 0858077533
E-mail : 
[email protected] 
LINE ID : @TriSolution